Billettinformasjon 2019

Billettinformasjon og prisar ver lagt ut fortløpande etterkvart

som programmet vert offentleggjort
Kjøp billettar til arrangementa på Trivselshagen sine nettsider

Du kan også kjøpe bilettar på servicekontoret til Gloppen kommune og i kafeen i Trivselshagen.
Er det ledige billettar kan dei også kjøpast i døra.

Vi har ikkje honnørbillettar, men særs gode prisar for born og unge. Alle konsertar er gratis for born under 10 år.