Gloppen Musikkfest 2018  - vi utforskar NORDEN!

 

Har me ein nordisk klang? Kva er det nordiske lynnet og korleis høyres det ut? Er me så fredelege her nord som me likar å tru?

Festivalen skal gjere eit djupdykk i den nordiske fellesarva og belyse likskapar og ulikskapar landa i mellom. Det er sterke historiske band i Norden, men dei fem nasjonane har likevel sine eigne stemmer og har opp gjennom historia visst å kjempe for sin eigenart. Og no er Norden, som resten av verda, i endring. Kva er den nye klangen av Norden?

 

Gloppen Musikkfest er Sogn og Fjordane sin festival for klassisk musikk. Vi er heimehøyrande i Gloppen i Nordfjord, men vi har ein kunstnarleg og kulturpolitisk ambisjon å bidra til at publikum i heile fylket får høyre og oppleve klassisk musikk og klassiske musikarar på høgt nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi samarbeider med kulturlivet og dei lokale og regionale fagmiljøa i kulturfeltet: Firda v.g.s og Musikk/Dans/Dramalinja der, Distriktsmusikargruppene i Sogn, Førde og Gloppen, Gloppen kulturskule, Gloppen folkebibliotek, Den kulturelle skulesekken osb.