FRIVILLIG og FESTIVALVEN
Er du eller vil du vere frivillig eller festival-ven? Går du til «Om festivalen» og rullar litt nedover finn du meir informasjon og kontaktpersonar.

Høyr! Kringkastingsorkestret i full breidde!
DEN 15. MUSIKKFESTEN har fått temaet «HØYR!». I 2017 får Gloppen Musikkfest besøk av Kringkastingsorkesteret, og når heile orkesteret sit på scenen med eit mangfaldig repertoar - då vert det - i full breidde! Vakker og mektig klassisk musikk frå orkesteret, - og du får og høyre unge frå Gloppen og fylket spele - og musikklinekoret skal synge.

På programmet står alt Beethoven sin symfoni nr 5, kankje betre kjent som Skjebnesymfonien, Sjostakovitsj Cellokonsert nr.1 , Vårslepp i Fjellbygda - og mykje meir. I løpet av våren skal også publikum få vere med å bestemme kva som skal spelast ved å ynskje seg sine favortittmelodiar som skal framførast under konserten. Følg med!

MERK! Vi har gruppebillett. Ta med familien, koret, korpset, spelemannslaget eller andre og kom!
BILLETTINFORMASJON 2017

Festivalpass - pris enno ikkje fastsett
(NB! Festivalpass vil ikkje inkluderer konserten med Kringkastingsorkestret laurdag 9. september.)

Konserten «Kringkastingsorkestret i full breidde»
Pris: 470 / 200 for barn og skuleelevar
Grupper (ti personar eller fleire) kr 400 pr. person

Kjøp billettar til arrangementa på Trivselshagen sine nettsider

Du kan også kjøpe bilettar på Heradshuset og i kafeen i Trivselshagen.
Er det ledige billettar kan dei også kjøpast i døra.

Vi har ikkje honnørbillettar, men særs gode prisar for born og unge.

«MUSIKKFEST-TV» - SJÅ SMAKEBITAR FRÅ UNGE KLASSISKE SOLISTAR 2015
Her kan du sjå smakebitar frå konsterten med fire unge solistar frå fylket. Laurdag 14. mars presenterte vi fire unge musikarar på scena 18.00 i kultursalen i Trivselshagen.

På scena er Marita Holme på klarinett, Helga Farestveit med song, Magnus Vangsnes Bjørgo på tuba, og Andreas Løken Taklo på flygel. Akkompagnatør var Sveinung Bjelland. I tillegg bidreg også Nora Taksdal, ein av dei kunstnarlege leiarane til festivalen, med nokre innslag.

Det er mogleg å sjå innslaget på full skjerm om du trykker på pilane nede i høgre hjørne på filmen.

Sjå også smakebitar frå «JUBEL - med dei unge» frå januar 2014, med Miriam Bergset, Ragnhild Sannes, Magnus Vangsnes Bjørgo, Mari Askvik, Andreas Løken Taklo, Marita Holme, Helena Bjarkadottir, Dag Håheim, Jølster og Thomas Schoofs Melheim.
Per Kristian Skalstad
PER KRISTIAN SKALSTAD
Allsidige Per Kristian «PK» inngår i musikkfestens kunstnalege leiing. Etter det mangeårige virket sitt som kvartettmusikar, konsertmeister og fiolinsolist, har han dei seinere åra vigd seg hovudsakleg til dirigering, både av symfonisk musikk og opera. Han utvidar stadig både repertoar og territorium og blir (re)engasjert i inn- og utland.

Eitt av PKs fortrinn som maestro, er nettopp hans varierte erfaring som utøvar, og hans evne til å vere lydhøyr. Han frydar seg også over fordjuping i italiensk - operakunstens eige språk. Under septemberdagane i Gloppen er vi ekstra glade for at PK lar fiolinen sin klinge. Denne har ei spennande historie, og har tidlegare tilhøyrt PKs med-drammensar Johan Halvorsen - ein av våre store nasjonale musikkfedrar. Det er ein 300 år gammal italiensk «Rogeri». PK har spelt inn ei soloplate med Halvorsens musikk - på nettopp meisterens eige instrument.
Nora Taksdal
NORA TAKSDAL
kjenner vestlandsgenene sine bruse kvar gong ho kjem til Gloppen. Ho er ein av dei kunstnarlege leiarane ved festivalen, og har hovedansvaret for årets program. Nora er til dagleg solobratsjist i Kringkastingsorkestret og aktiv kammermusikar. Ho har studert ved musikkhøgskular i Norge og Tyskland. Dei seinere åra har ho stått fram mykje som musikk-kåsør ved konsertar og andre arrangement, og i Nrk P2.

Ho er svært oppslukt av trebåtar og norsk båtbyggartradisjon, og gler seg til å ta det rykande ferske vikingskipet «Arni» på Sandane, (bygd av Kristen Arnestad og gode hjelparar) i nærare augesyn. Det er bygd for 14 roarar – og kanskje nokre musikarar? Noras eigen farkost av edelt tre er ein Domenico Buzan-bratsj frå Venezia, bygd i 1745. Den blir utlånt av Sparebankstiftelsens instrumentsamling Dextra Musica.
Audun Sandvik
AUDUN SANDVIK
Kjuagutt Audun set stadig nye spor etter seg: som solist på konsertpodium frå Firda til Mogadishu, i kunstferdig dribling på oppbløytte fotballbaner, med seglbåt langs norskekysten, i maratonløypene og på susande ski i Nordmarka. Han er festivalens yngste kunstarlege leiar, men samstundes den uomstridde «Grand ”Old” Man»: han har deltatt ved kvar einaste festival!

- Audun ivaretar stilsans, smak og respekt for tradisjonen samstundes som han er forløysende laussleppt. Det medverka til at han fekk De Unges Lindemanpris i 2013. Han er solocellist i Kork og eit kjent tv-fjes, med orkestrets breiaste smil.

– Familien Sandvik har sitt eige øyrike ytst i Solund kommune. Bergensar Audun føler seg heilt heime i fjordfylket. Han bygde sin eigen seglbåt her som svært ung, og kan skilte med kystskippereksamen. Båten og fotballen er Auduns lidenskapar, men celloen er livet hans. Han spelar på ein malmfull Giorgio Taninger-cello, bygd i Roma i 1695. Han har hamna i dei beste hender.
Marius Flatby
GJESTEKURATOR MARIUS FLATBY
Til neste års festival har vi sikra oss forsterkning i den kunstnarlege leiinga med Marius Flatby som gjestekurator. Han er solo-kontrabassist i Kringkastingsorkestret, og fetteren til Audun. Han har fleire gongar spelt under Gloppen Musikkfest og har elles vore på Vestlandske sommarsymfoni på Eid eit utal gongar, så han kjenner fylket vårt. Det er bra!

Marius utgjør eit vell av gode eigenskaper som vi vil utnytte. Han er en briljant musikar med vid og allsidig røynsle frå orkester og kammermusikk. Og veldig tøff når han spelar el-bass i KORK-bandet, med veltrente armmusklar. Dei bruker han elles til å fikse eller bygge på hus, hytte, båt eller biler. Og til å bære kone, son og hund gjennom livet.

Marius har vore tillitsvalt både i Operaen og i NRK, og har oversikt over ein kvar regel og tariff. Han kan alltid forklare heilskapen med ro, tyngde og kloke ord. HØYR! Med Kringkastingsorkestret sine mange musikarar blir vår største festival nokon sinne. Vi fikk Marius med på laget for å kunne sove godt om natta. Hjarteleg velkommen, herr Flatby!
Musikarane kjem
GLOPPEN MUSIKKFEST
Gloppen Musikkfest starta i 2003 som ei foreining og eit treff mellom gode musikarvener. I 2008 vart Stiftinga Gloppen Musikkfest etablert. I 2013 - på den ellevte festivalen - feira vi ti-årsjubileum. Med festivalane i 2014 og 2015 og anna aktivitet gjennom året er vi godt i gang med dei neste ti åra.

Gjennom åra har GMF som organisasjon endra seg mykje – men kjernen er den same: Musikkfesten har som mål å skape eit aktivt kunst- og kulturmiljø på høgt kunstnarleg nivå - ikkje berre i Gloppen, men i heile fylket. Den kunstnarlege visjonen har vore nedfelt i vedtektene våre sidan oppstart i 2003. Frå 2013 har GMF gjort grep og fått viktig støtte frå mellom anna fylkeskommunen, i arbeidet med å verta ein klassisk musikkfestival for heile fylket.

Dei siste åra har vi og lagt vekt på å skipe til konsertar og anna gjennom året, m.a. med satsinga på unge klassiske utøvarar frå fylket.
Om Gloppen musikkfest
ADMINISTRASJON
KONTAKT Gloppen Musikkfest, Valborgkleiva 15, 6823 Sandane, Noreg
FESTIVALSJEF Hanne B. Oftedal
Telefon: +47 95 12 75 46, e-post: post@gloppenmusikkfest.no

STYRET Kjell Arnestad, leiar,
Anders Rinde, Reidun Sandøy Os, Solfrid Bjørkum, Henrik Silfverhielm, Kjartan Aa Berge

FESTIVALKOORDINATORAR Viviann Alme og Ane Bergliot S Oftedal GRAFISK DESIGN Geir Skagen

NETTARKIV Nettsider frå tidlegare år: 2014
MELDINGAR Årsmeldingar og anna: Årsmelding 2015, Årsmelding 2014
ARKIVET Tidlegare publikasjonar: Programhefte 2014, Programhefte 2013
Gloppen musikkfest - vener
GLOPPEN MUSIKKFEST SI VENNEFOREINING
Gloppen musikkfest treng eit støtteapparat, derfor har gode festivalvenner starta venneforeining. Dugnad er viktig for arbeidet vårt, og gjennom venneforeininga håper vi å få med fleire som kan vere med å bidra på ein eller anna måte og ta eit tak under festivalen: Du kan også vere med i venneforeininga utan å forplikte deg til å yte noko praktisk hjelp. Kontingent i venneforeininga er ei viktig støtte, mellom anna med tanke på arrangement utanom sjølve festivalen.

Som medlem i venneforeininga får du informasjon om planar og program, billettar til reduserte prisar og særskild invitasjon til dei arrangementa musikkfesten skipar til utanom sjølve festivalen. Årleg kontingent for venneforeininga vert kr 150,-. Vil du vere medlem betalar du kontingent til venneforeininga sin konto 3705.13.67678. Merk betalinga med namn, adresse og e-post!

Ta gjerne kontakt med oss! Styringsgruppa for venneforeininga, Hanne B. Oftedal, tel.: 95 12 75 46 eller Reidun Sandøy Os, tel.: 99 71 52 02
Epost: venner@gloppenmusikkfest.no
Hjelparar
FOR FRIVILLIGE
Mykje av festivalorganiseringa og alt praktisk foregår på dugnad,- så vi treng mange frivillige, og vi treng mange slags frivillige.

Nokon kan bake ein kake eller ein pose rundstykker. Nokon kan køyre til eller frå flyplass og overnattingsplassar. Nokon har eit rom eller ein hybel der det er plass til ein eller fleire musikarar. Nokre gjer som Reidun og Margot, dei administrerar kjøken og matlaging, mens andre kjem og tar ein økt med å smøre baguettar eller skjære grønsaker til suppa. Og andre - som Viviann og Ane Bergliot - koordinerer heile festivalplanen og alle dei frivillige. Har du mogelegheit til å vere med på noko av dette i år?

Ta kontakt med ein av oss, eller fyll ut skjemaet her. TAKK!

PS - og alle frivillege får billettar til kyrkjekonserten sundag.
HOVUDSPONSORAR
Accountor Sogn og Fjordane Energi - SFE Frydenbø
MUSIKKFESTEN ER STØTTA AV
Samarbeidspartnarar
Design: Geir Skagen - Copyright 2014 - Gloppen musikkfest