Foto: Anna Julia Granberg, Blunderbuss

HØYR!

Gloppen Musikkfest er Sogn og Fjordane sin festival for klassisk musikk. Vi er heimehøyrande i Gloppen Nordfjord, men vi har ein kunstnarleg og kulturpolitisk ambisjon å bidra til at publikum i heile fylket får høyre og oppleve klassisk musikk og klassiske musikarar på høgt nasjonalt og internasjonalt nivå – på lik linje med publikum i dei store byane, og vi samarbeider med kulturlivet i store delar av fylket for å få til dette.

I september 2017 Gloppen Musikkfest besøk av Kringkastingsorkestret – KORK – heile landets orkester. Publikum skal få oppleve orkesteret som heilt orkester, men også i små ensemble, som kammermusikarar og i sinfonietta – eller ”KORK i lommeformat” som vi kallar det. Musikklinjekoret på Firda vidaregåande skule skal få syngja og unge klassikarar skal fylle kultursalen med si ungdommelege entusiasme og pågangsmot. Og som alltid skal Distriktsmusikarane sette kvarandre i stemne og du kan få HØYRe dei i full breidde - under glastaket på Frydenbø bilsenter.

Ja i år seier vi: HØYR! Vi har noko du kan lytte til, noko du kan gle deg over, noko du kan undre deg over, god musikk og gode musikarar, for born, unge og vaksne. Lytt til musikken, lytt til ideane som ligg bakom musikken, lat inntrykk og oppleving du ikkje får til dagleg fylle rommet, høyr – berre HØYR!

OG – når vi no har så mange musikarar å ta av flyr vi dei inn til ulike flyplassar: I Sogndal, Førde, Florø, Bremanger, Eid og Volda vert det kammerkonsertar med KORK-musikarar og lokale musikarar, seminar, plutselege småkonsertar på arbeidsplassar m.m. – før alle møtast i Gloppen til festivalkonsertar. Og laurdag 9. september får du ”KORK – i full breidde” på den store orkesterkonserten.

Vi samarbeider tett med dei lokale og regionale fagmiljøa i kulturfeltet: Firda v.g.s og Musikk/Dans/Dramalinja der, Distriktsmusikargruppene i Sogn, Førde og Gloppen, Gloppen kulturskule, Gloppen folkebibliotek, Den kulturelle skulesekken osb. I år samarbeider vi også med kulturskulane i Førde, Sogn, Bremanger og Eid samt korpsa i Florø.

Billettar kan du kjøpe på www.trivselhagen.no.
Har du lyst til å være frivillig på festivalen - fyll ut skjemaet her..

Nedenfor finner du heile programmet. Velkomen til festival!


PROGRAM


ONSDAG
6. september
ONSDAG : Harpe-slagverkstrio landar i Førde
Sidsel Walstad, Joachim Nordin, Christian Lunqvist
• Formiddagskonsert i Førde bibliotek
• Kveldskonsert i samarbeid med Kulturskule, DM-gruppe og KORK-ara

ONSDAG : Trombonekvartett landar i Florø
Sverre Riise, Petter Winroth, Claire Farr, tuba - TBA
• Korpsseminar
• Kveldskonsert i Florø samfunnshus, i samarbeid med korpsa

ONSDAG :Strykekvartett landar i Sogndal
Hugo Hilde, Maren Elle, Jon Sønstebø, Sverre Barrat-Due
• Strykeseminar
• Kveldskonsert i samarbeid med Sogn kulturskule, DM-gruppe og KORK-arar I Sogndal kulturhus

ONSDAG : Strykeduo landar på Sandane og dreg til Bremanger.
Strykeduo: Atle Sponberg - fiolin, Emery Cardas - cello
• Ettermiddagskonsert på Hauge i Bremanger – i samarbeid med kulturskulen
• Kveldskonsert på Knutholmen, Kalvåg

ONSDAG : Bratsj-klaver-duo landar på Sandane og dreg til Eid
Nora Taksdal og Sigstein Folgerø
• Parkert piano i Operahuset – for vgs-elevar og andre
• Strykeseminar i samarbeid med kulturskulen
• Kveldskonsert i Gamlebanken

ONSDAG : Blåsekvintett landar i Ørsta
Bjørn Nyman, Trygve Aarvik, Dette Alpheis, Allesandro Caproti, fløyte - TBA
• Kveldskonsert i Volda - som del av Sunnmøre kammermusikkfestival

TORSDAG
7. september
TORSDAG Kl 18:00
Mottaking og opning av festivalen
Kulturhuset Trivselshagen
• Rolf Lennart skal opne, musikalske innslag.

TORSDAG Kl 19:00
KORK – kammer
Klassisk kammermusikk - i kultursalen
o Med dei ulike kammer-ensembla.

TORSDAG Kl 21:37
Klassisk Nachspiel
– på Gloppen hotell.
Frode Larsen er vert

FREDAG
8. september
FREDAG Kl 12:00
Distriktsmusikarane
- i full breidde!

På FRYDENBØ bilsenter

FREDAG Kl 19:00
KORK – i lommeformat.
Sinfonietta- konsert med nytt og gamalt – i kultursalen

FREDAG Kl 21:00
Unge klassikarar
– i kultursalen

FREDAG Kl 22:37
Klassisk Nachspiel
– på Gloppen hotell.
Frode Larsen er vert

LAURDAG
9. september
LAURDAG Kl 09:00
Morgonstund har gull i munn
Frukostkonsert - på Lauget kaffi og kultur
LAURDAG Kl 17:00
HØYR! KORK i full breidde
– i Trivselshallen
• med Peter Szilvay som dirigent og Jan Fredrik Heyerdal og Unni Løvlid som konferansierer
o Therese Birkelund Ulvo - bestillingsverk for KORK
o Sjostakovitsj - cellokonsert nr 1 m/Audun Sandvik som solist
o Veslefrikk-prisen 2016
o Musikklinjekoret
o Beethoven – Symfoni nr 5, Skjebnesymfonien

LAURDAG Kl 21:00
SAMSUTLA – allsong heilt på grensa
Gloppen hotell
o Frode Larsen og Audun Sandvik m/gjester
SØNDAG
10. september
SØNDAG Kl 15:00
KORKkammer – i kyrkja
Kyrkjekonsert - Vereide kyrkje
o J.S. Bach - solo fiolin
o G. Ligeti - solo Bratsj
o W.A. Mozart - strykekvartettkvartett
o A. Vivaldi - Fagott konsert i e-moll solist Embrik Snerte
o J. Haydn - Strykekvartett no 66, G dur
o G.F. Händel: Messias – korsatsar, med orkester og forsterka musikklinjekor

BILLETTARBILLETTINFORMASJON 2017

Festivalpass - kr 900. Born og unge 300,-
(NB! Festivalpass inkluderer ikkje konserten med Kringkastingsorkestret laurdag 9. september og konserten på Lauget kaffi og kultur.

Konserten «Kringkastingsorkestret i full breidde»
Pris: 470 / 200 for barn og skuleelevar
Grupper (ti personar eller fleire) kr 400 pr. person

Kjøp billettar til arrangementa på Trivselshagen sine nettsider

Du kan også kjøpe bilettar på servicekontoret til Gloppen kommune og i kafeen i Trivselshagen.
Er det ledige billettar kan dei også kjøpast i døra.

Vi har ikkje honnørbillettar, men særs gode prisar for born og unge.


FESTIVALEN


Foto: Anna Julia Granberg, Blunderbuss
(Foto: Anna Julia Granberg, Blunderbuss)
KRINGKASTINGSORKESTRET
Kringkastingsorkestret (KORK) blir med rette kalla HEILE LANDETS ORKESTER og har ein spesiell plass i hjartet til musikkelskande nordmenn. Som eitt av flaggskipa i NRK, har dei gjennom generasjonar «sett lyd til Noreg». Med det allsidige repertoaret sitt, er dei truleg det orkesteret du ser og høyrer aller oftast - på TV, radio eller internett - og på konsert, om det er i NRK, rundt i heile landet, eller i Trivselshagen.

Store Studio har vore orkestrets heim sidan fødselen i 1946. Herifrå nådde «Meloditimen» kvar veke ut til dei tusen heimar, midt i radioens gullalder. KORK er også å høyre under Melodi Grand Prix og Spellemannsprisen.

Dei klassiske verka utgjer kjernen i orkestrets verksemd, og vi er glade for å presentere nettopp det repertoaret i Gloppen. Men, dei spelar like gjerne med pop-, jazz-, rock-, vise- og svartmetallmusikarar, som med verdas leiande klassiske stjerner.

Orkestrets noverande sjefdirigent er Miguel Harth-Bedoya fra Peru. Under hans dirigentstokk har KORK gjort mange prisbelønna innspelingar. Med han har dei også spelt inn ei rekkje eldre og nye verk frå Sør-Amerika, som del av Bedoyas omfattande prosjekt “Caminos del Inka” - som samlar, tar vare på og bygger opp under musikkarven frå heile dette kontinentet.

I Gloppen opptrer KORK med Peter Szilvay som dirigent.


Peter Szilvay - Foto: Lars Igesund
(Foto: Lars Igesund)
PETER SZILVAY, dirigent
Som ekte bergensar - supplert med eldfulle ungarske aner - kjenner Peter (f 1971) seg heime i Gloppens vakre vestlandsnatur. Han er ivrig seglar og sportsfiskar, og tar seg gjerne ein tur ved spakane i småfly. Vi ventar både djerv vengeflukt, og overblikk, når han leiar KORK under årets musikkfest.

Peter var opprinneleg bratsjist, men blei gradvis trekt mot dirigentpodiet. I 1999 vann han den norske konkurransen «Årets dirigent», og maestro Mariss Jansons (dengong sjefdirigent i Oslo-filharmonien) engasjerte han som sin personlege assistent.

Peter dirigerte KORK første gong i 1996, under sin diplomeksamen ved Norges Musikkhøgskole. Han har sidan dirigert orkester i inn- og utland, både i kjent repertoar, og ved ei rekkje førstegongsframføringar. Han brenn for norsk musikk - frå den heilt nyskrivne, til eldre skatter han hentar fram frå gløymsla.

I Gloppen vil Peter dirigere både det fulltalige KORK på den store orkesterkonserten laurdag, og KORK i lommeformat fredag. Der opptrer orkesteret med sinfonietta-besetning, med kun ein musikar på kvar stemme.
AUDUN SANDVIK
Audun har vore med sidan starten i 2003, og er veteranen i Gloppen Musikkfest. Vi er glad for ynskje han velkomen i år og, som festivalmusikar og til det store solistoppdraget - med KORK i Sjostakovitsj cellokonsert nr 1,- eit verk som let både cello og utøvar utfalde seg til fulle. Han begynte si solistverksemd på Troldhaugen - i heimbyen Bergen - som 18-åring. Til dagleg er Audun solocellist i KORK og Det Norske Kammerorkester, og blei nyleg utnemnd til professor ved Norges arktiske universitet i Tromsø. Tjuagutten Audun er kjent frå ei rekkje solist-framføringar i radio og tv. Audun kombinerer gjerne det uttrykksfulle spelet med ei leiken og forløysande framferd på scena.

Audun er utdanna ved Norges Musikkhøgskole og ved Indiana University i USA. Han har hyppige solistoppdrag og har vunne ei rekkje prisar, som den høgthengande «Unges Lindemanpris» i 2013. I fjor spelte han og pianist Sveinung Bjelland inn ein cd med sonatar av Rakhmaninov og nettopp - Sjostakovitsj.

Audun spelar på ein cello som blei bygd i Roma i 1695, av fiolinmakaren Giorgio Tanginger. Han er den eine av dei kunstnarlege leiarane våre


KUNSTNARLEG LEIINGMUSIKALSK LEIING
Nora taksdal, Audun Sandvik og Per Kristian Skalstad er kunstnarlege leiarar av Musikkfesten, og saman med festivalsjef og styre er dei ansvarlege for programmering av festivalen. Tilsaman bidreg dei med eit stort og godt nettverk av gode musikarar og ein strøm av leikne påfunn og innspel – til beste for festivalen.

Nora kjenner vestlandsgenene sine bruse kvar gong ho kjem til Gloppen. Nora er til dagleg solobratsjist i Kringkastingsorkestret og aktiv kammermusikar. Ho har studert ved musikkhøgskular i Norge og Tyskland. Dei seinere åra har ho stått fram mykje som musikk-kåsør ved konsertar og andre arrangement, og i NRK P2. Noras eigen farkost av edelt tre er ein Domenico Buzan-bratsj frå Venezia, bygd i 1745. Den blir utlånt av Sparebankstiftelsens instrumentsamling Dextra Musica.

Allsidige Per Kristian - PK! Etter mangeårige virke som kvartettmusikar, konsertmeister og fiolinsolist, har han dei seinere åra vigd seg hovudsakleg til dirigering, både av symfonisk musikk og opera. Han utvidar stadig både repertoar og territorium og blir (re)engasjert i inn- og utland. Eitt av PKs fortrinn som maestro, er nettopp hans varierte erfaring som utøvar, og hans evne til å vere lydhøyr. Han frydar seg også over fordjuping i italiensk - operakunstens eige språk. PK spelar på ein fiolin som har tilhøyrt PKs med-drammensar Johan Halvorsen - ein av våre store nasjonale musikkfedrar. Det er ein 300 år gammal italiensk «Rogeri». PK har spelt inn ei soloplate med Halvorsens musikk - på nettopp meisterens eige instrument.

Audun er veteranen i Gloppen Musikkfestn, og i 2017 møter du ham både som kammermusikar, solist og leiken vert for ”SAMSUTLA – allsong heilt på grensa. For meir om Audun – så solistomtalen!


Marius Flatby
GJESTEKURATOR
MARIUS FLATBY
Til festivalen har vi sikra oss forsterkning i den kunstnarlege leiinga med Marius Flatby som gjestekurator. Han er solo-kontrabassist i Kringkastingsorkestret, og fetteren til Audun. Han har fleire gongar spelt under Gloppen Musikkfest og har elles vore på Vestlandske sommarsymfoni på Eid eit utal gongar, så han kjenner fylket vårt. Det er bra!

Marius utgjør eit vell av gode eigenskaper som vi vil utnytte. Han er en briljant musikar med vid og allsidig røynsle frå orkester og kammermusikk. Og veldig tøff når han spelar el-bass i KORK-bandet, med veltrente armmusklar. Dei bruker han elles til å fikse eller bygge på hus, hytte, båt eller biler. Og til å bære kone, son og hund gjennom livet.

Marius har vore tillitsvalt både i Operaen og i NRK, og har oversikt over ein kvar regel og tariff. Han kan alltid forklare heilskapen med ro, tyngde og kloke ord. HØYR! Med Kringkastingsorkestret sine mange musikarar blir vår største festival nokon sinne. Vi fikk Marius med på laget for å kunne sove godt om natta. Hjarteleg velkommen, herr Flatby!


OM FESTIVALENGLOPPEN MUSIKKFEST
Gloppen Musikkfest starta i 2003 som ei foreining og eit treff mellom gode musikarvener. I 2008 vart Stiftinga Gloppen Musikkfest etablert. I 2013 - på den ellevte festivalen - feira vi ti-årsjubileum. Med festivalane i 2014 og 2015 og anna aktivitet gjennom året er vi godt i gang med dei neste ti åra.

Gjennom åra har GMF som organisasjon endra seg mykje – men kjernen er den same: Musikkfesten har som mål å skape eit aktivt kunst- og kulturmiljø på høgt kunstnarleg nivå - ikkje berre i Gloppen, men i heile fylket. Den kunstnarlege visjonen har vore nedfelt i vedtektene våre sidan oppstart i 2003. Frå 2013 har GMF gjort grep og fått viktig støtte frå mellom anna fylkeskommunen, i arbeidet med å verta ein klassisk musikkfestival for heile fylket.

Dei siste åra har vi og lagt vekt på å skipe til konsertar og anna gjennom året, m.a. med satsinga på unge klassiske utøvarar frå fylket.ADMINISTRASJON
KONTAKT Gloppen Musikkfest, Valborgkleiva 15, 6823 Sandane, Noreg
FESTIVALSJEF Hanne B. Oftedal
Telefon: +47 95 12 75 46, e-post: post@gloppenmusikkfest.no

STYRET Kjell Arnestad, leiar,
Anders Rinde, Reidun Sandøy Os, Solfrid Bjørkum, Henrik Silfverhielm, Kjartan Aa Berge

FESTIVALKOORDINATORAR Viviann Alme og Ane Bergliot S Oftedal
GRAFISK DESIGN Geir Skagen

NETTARKIV Nettsider frå tidlegare år: Årsmelding 2015, Årsmelding 2014
ARKIVET Tidlegare publikasjonar: Programhefte 2014, Programhefte 2013


GLOPPEN MUSIKKFEST SI VENNEFOREINING
Gloppen musikkfest treng eit støtteapparat, derfor har gode festivalvenner starta venneforeining. Dugnad er viktig for arbeidet vårt, og gjennom venneforeininga håper vi å få med fleire som kan vere med å bidra på ein eller anna måte og ta eit tak under festivalen: Du kan også vere med i venneforeininga utan å forplikte deg til å yte noko praktisk hjelp. Kontingent i venneforeininga er ei viktig støtte, mellom anna med tanke på arrangement utanom sjølve festivalen.

Som medlem i venneforeininga får du informasjon om planar og program, billettar til reduserte prisar og særskild invitasjon til dei arrangementa musikkfesten skipar til utanom sjølve festivalen. Årleg kontingent for venneforeininga vert kr 150,-. Vil du vere medlem betalar du kontingent til venneforeininga sin konto 3705.13.67678. Merk betalinga med namn, adresse og e-post!

Ta gjerne kontakt med oss! Styringsgruppa for venneforeininga, Hanne B. Oftedal, tel.: 95 12 75 46 eller Reidun Sandøy Os, tel.: 99 71 52 02 Epost: venner@gloppenmusikkfest.noFOR FRIVILLIGE
Mykje av festivalorganiseringa og alt praktisk foregår på dugnad,- så vi treng mange frivillige, og vi treng mange slags frivillige.

Nokon kan bake ein kake eller ein pose rundstykker. Nokon kan køyre til eller frå flyplass og overnattingsplassar. Nokon har eit rom eller ein hybel der det er plass til ein eller fleire musikarar. Nokre gjer som Reidun og Margot, dei administrerar kjøken og matlaging, mens andre kjem og tar ein økt med å smøre baguettar eller skjære grønsaker til suppa. Og andre - som Viviann og Ane Bergliot - koordinerer heile festivalplanen og alle dei frivillige. Har du mogelegheit til å vere med på noko av dette i år?

Ta kontakt med ein av oss, eller fyll ut skjemaet her. TAKK!

PS - og alle frivillege får billettar til kyrkjekonserten sundag.


FESTIVALAR I GLOPPEN


Norsk Countrytreff Friluftshelga i Hyen Sandanedagane Matamål Glopperock Fjordblues Jeremiasfestivalen Vinterfest i Gloppen

SPONSORAR


HOVUDSPONSORAR
Accountor Sogn og Fjordane Energi - SFE Frydenbø
MUSIKKFESTEN ER STØTTA AV
Samarbeidspartnarar