FRIVILLIG og FESTIVALVEN
Er du eller vil du vere frivillig eller festival-ven? Går du til «Om festivalen» og rullar litt nedover finn du meir informasjon og kontaktpersonar.

2017 : KRINGKASTINGSORKESTRET Det er med glede vi kan slå fast at vi har fått Kringkastingsorkestret til Sandane i 2017. KORK kjem innom i festivalveka, og vert med å markere at festivalen vert arrangert for 15. gong. Altså 2017, veke 36, måndag 4 til søndag 10. september.
DET ER DEN DRAUMEN...
Kammermusikken i våre hjarte
DEN 14. MUSIKKFESTEN har fått temaet «DRAUM». Vi vil gje rom for det vakre og det vonde, musikarane sine ønskedraumar, det overnaturlege og draumar om kjærleik og anna godt i livet. Det nære og intime kammerformatet møter publikum som kjem på konsertane. Lyrikk, folkemusikk, klassisk musikk, ord og tonar skal spele saman. Born og unge skal få lytte og lære, og få møte forteljingar og tonar frå Vestlandet.

Konsertane vil i hovudsak vere i Trivselshagen og på Nordfjord folkemuseum, men også i Karnilstunet, på Gloppen Omsorgsenter, hos Eikeseth Nygjerd Fotografi og på Lauget – Kafé og kultur vert det konsertar. I tillegg kan ein kome til å møte på ein musikar i barnehagar, på skulane og arbeidsplassar i Gloppen gjennom festivalveka.
MÅNDAG 29. AUGUST
12:00: GALLERIKONSERT
hos Eikeseth Nygjerd fotografi. Festivalmusikarar.


19:00: LA STILLA FÅ PLASS
Utstillingsopning hos Eikeseth Nygjerd fotografi – med musikalske innslag.TYSDAG 30. AUGUST
12:00: GALLERIKONSERT
hos Eikeseth Nygjerd fotografi. Festivalmusikarar.ONSDAG 31. AUGUST
12:00: GALLERIKONSERT
hos Eikeseth Nygjerd fotografi. Festivalmusikarar.


18:00: JA TAKK, BEGGE DELER
Norske minoritetars musikk. Utstillingsopning med kåseri ved Nora Taksdal: «World music» har alltid eksistert – kom berre og høyr! Nordfjord folkemuseum.


TORSDAG 1. SEPTEMBER
12:00: GALLERIKONSERT
hos Eikeseth Nygjerd fotografi. Festivalmusikarar.


18:00: VELKOMEN TIL MUSIKKFEST 2016
Med forventning, levande musikk og velvalde ord, finn vi saman årets kammertone. Mottaking med musikalske innslag. Foajéen i Trivselshagen. Gratis.


19:00: DET ER DEN DRAUMEN
Smektande strykarklangar og tindrande sopran, løfter oss inn i draumen. Måtte draumane skape glede, undring og tiltrengt uro! Synnøve Nordvik, festivalmusikarar. Kultursalen. Kr 300/100 for born og unge.


FREDAG 2. SEPTEMBER
12:00: GALLERIKONSERT
hos Eikeseth Nygjerd fotografi. Festivalmusikarar.


12:00: FRYDEFULLT
Distriktsmusikarane i Sogn og Fjordane utgjer ein bukett med varierte instrument og rikhaldig repertoar, og dei set kvarandre i stevne på denne konserten. Frydenbø bilsenter. Gratis.


15:00: KLASSISK LUTT
Konsert med fylkets eigne musikarar – som også går direkte ut over eteren! Dei som ikkje får plass i Trivselshagen kan lytte til NRK P1. Programleiar – Stian Sjursen Takle. Kultursalen i Trivselshagen. Kr 150/Gratis for born og unge.


19:00: DRAUMKVEDET
Noregs nasjonalepos i finstemt samklang med klassiske tonar– framført av Unni Løvlid, vokal, og festivalmusikarane. Trivselshagen. Kr 300/100 for born og unge.


21:00: «Fredag kveld frå… Gloppen»
Audun Sandvik er vert for festivalmusikarane og andre gjestar på ein kveld der alt kan skje! Karnilstunet på Hauge. Kr 200/50 for born og unge.


Fellesbillett fredag kr 400/100 for born og unge.
LAURDAG 3. SEPTEMBER
09:00: MORGONSTUND HAR GULL I MUNN
Frokostkonsert på Lauget – kafé og kultur. Festivalmusikarane. Pris: 200 - inkl. frukost.


12:00 AT KJELDOR SKAL SPRINGE
Norsk klassisk musikk på sitt beste! Matinè på Nordfjord folkemuseum. Kr 200/50.


16:00: DEI TRE HAVREKORNA
Fortal og folketonar frå fjordfylket med forteljar Hanne B Oftedal og folkemusikar Gro Marie Svidal. Familieframsyning i Aulaen på Firda vidaregåande skule. Kr 200/50 for born og unge.
OBS – denne konserten er ikkje med i passet!


18:00: KONSERTKVELD
Vi opnar dørene for ein «firetrinns rakett» av ein kammeraften i Trivselshagen. Mat og drikke vert å få kjøpt.
18:00 Litterært fyrespel med Kjartan Hatløy, Hege Woxen og Gro Marie Svidal. 200/50.
19:00 Cellodraum med Ernst Simon Glaser og Gunnar Flagstad. 200/50.
20:00 Träumerei Vokale perler. Synnøve Nordvik, festivalmusikarane. Kultursalen. 200/50.
21:00 For fulle kammermuggar Festivalmusikarane i frodig samspel. 200/50.


Fellesbillett heile kvelden Kr 400/ 100 for born og unge.
SØNDAG 4. SEPTEMBER
11:00: UNG DRAUM
Unge klassikarar frå heile fylket får syne seg fram saman og kvar for seg. Gloppen omsorgsenter. Gratis.


15:00: KYRKJEKONSERT i Vereide kyrkje
Takk for i år! Bach, lyarslått, song, eit heilt festivalorkester. Festivalmusikarane. Vereide kyrkje. Kr 300/100 for born og unge.

BILLETTINFORMASJON

Festivalpass kr 1250,-
Festivalpass for born og unge kr 350,-
(NB! Festivalpass inkluderer ikkje familiekonserten laurdag.

Kjøp billettar til arrangementa gjennom Trivselshagen sitt billettsystem - eBillett

Du kan også kjøpe bilettar på Heradshuset og i kafeen i Trivselshagen.
Er det ledige billettar kan dei også kjøpast i døra.

Vi har ikkje honnørbillettar, men særs gode prisar for born og unge.

Draumkvedet - Unni Løvlid
DRAUMKVEDET
Ein norsk festival med «DRAUM» som tema kjem ikkje utanom Draumkvedet. Eit norsk storverk, enkelt i forma, men med eit mangfaldig og sterkt innhald.

Teksten fortel om ei lang og krevjande reise, der Olav Åstesson er gjennom dei fleste kjensler og erfaringar eit menneske møter på si livsvei. Denne reisa og desse opplevingane vil Unni løvlid, vokal, gje oss i den tradisjonelle forma, men med seg har ho også eit utsøkt knippe klassiske strykarar som gjennom klassiske tonar vil vere med å utdjupe, illustrere og fargelegge opplevingane, kjenslene og stadene Olav Åstesson møter på si reise.

Vi gler oss til ei fabulerande, frodig og fantastisk møte mellom folketonar og klassisk musikk.

Fredag 2. september kl 19.00
Kultursalen i Trivselshagen. Billett kr 300/150
Kjøp billett på www.trivselshagen.no eller tlf: 57 88 38 00
«MUSIKKFEST-TV» - SJÅ SMAKEBITAR FRÅ UNGE KLASSISKE SOLISTAR
Her kan du sjå smakebitar frå konsterten med fire unge solistar frå fylket. Laurdag 14. mars presenterte vi fire unge musikarar på scena 18.00 i kultursalen i Trivselshagen.

På scena er Marita Holme på klarinett, Helga Farestveit med song, Magnus Vangsnes Bjørgo på tuba, og Andreas Løken Taklo på flygel. Akkompagnatør var Sveinung Bjelland. I tillegg bidreg også Nora Taksdal, ein av dei kunstnarlege leiarane til festivalen, med nokre innslag.

Det er mogleg å sjå innslaget på full skjerm om du trykker på pilane nede i høgre hjørne på filmen.

Sjå også smakebitar frå «JUBEL - med dei unge» frå januar 2014, med Miriam Bergset, Ragnhild Sannes, Magnus Vangsnes Bjørgo, Mari Askvik, Andreas Løken Taklo, Marita Holme, Helena Bjarkadottir, Dag Håheim, Jølster og Thomas Schoofs Melheim.
Per Kristian Skalstad
PER KRISTIAN SKALSTAD
Allsidige Per Kristian «PK» inngår i musikkfestens kunstnalege leiing. Etter det mangeårige virket sitt som kvartettmusikar, konsertmeister og fiolinsolist, har han dei seinere åra vigd seg hovudsakleg til dirigering, både av symfonisk musikk og opera. Han utvidar stadig både repertoar og territorium og blir (re)engasjert i inn- og utland.

Eitt av PKs fortrinn som maestro, er nettopp hans varierte erfaring som utøvar, og hans evne til å vere lydhøyr. Han frydar seg også over fordjuping i italiensk - operakunstens eige språk. Under septemberdagane i Gloppen er vi ekstra glade for at PK lar fiolinen sin klinge. Denne har ei spennande historie, og har tidlegare tilhøyrt PKs med-drammensar Johan Halvorsen - ein av våre store nasjonale musikkfedrar. Det er ein 300 år gammal italiensk «Rogeri». PK har spelt inn ei soloplate med Halvorsens musikk - på nettopp meisterens eige instrument.
Nora Taksdal
NORA TAKSDAL
kjenner vestlandsgenene sine bruse kvar gong ho kjem til Gloppen. Ho er ein av dei kunstnarlege leiarane ved festivalen, og har hovedansvaret for årets program. Nora er til dagleg solobratsjist i Kringkastingsorkestret og aktiv kammermusikar. Ho har studert ved musikkhøgskular i Norge og Tyskland. Dei seinere åra har ho stått fram mykje som musikk-kåsør ved konsertar og andre arrangement, og i Nrk P2.

Ho er svært oppslukt av trebåtar og norsk båtbyggartradisjon, og gler seg til å ta det rykande ferske vikingskipet «Arni» på Sandane, (bygd av Kristen Arnestad og gode hjelparar) i nærare augesyn. Det er bygd for 14 roarar – og kanskje nokre musikarar? Noras eigen farkost av edelt tre er ein Domenico Buzan-bratsj frå Venezia, bygd i 1745. Den blir utlånt av Sparebankstiftelsens instrumentsamling Dextra Musica.
Audun Sandvik
AUDUN SANDVIK
Kjuagutt Audun set stadig nye spor etter seg: som solist på konsertpodium frå Firda til Mogadishu, i kunstferdig dribling på oppbløytte fotballbaner, med seglbåt langs norskekysten, i maratonløypene og på susande ski i Nordmarka. Han er festivalens yngste kunstarlege leiar, men samstundes den uomstridde «Grand ”Old” Man»: han har deltatt ved kvar einaste festival!

- Audun ivaretar stilsans, smak og respekt for tradisjonen samstundes som han er forløysende laussleppt. Det medverka til at han fekk De Unges Lindemanpris i 2013. Han er solocellist i Kork og eit kjent tv-fjes, med orkestrets breiaste smil.

– Familien Sandvik har sitt eige øyrike ytst i Solund kommune. Bergensar Audun føler seg heilt heime i fjordfylket. Han bygde sin eigen seglbåt her som svært ung, og kan skilte med kystskippereksamen. Båten og fotballen er Auduns lidenskapar, men celloen er livet hans. Han spelar på ein malmfull Giorgio Taninger-cello, bygd i Roma i 1695. Han har hamna i dei beste hender.
Anders Nilsson
ANDERS KJELLBERG NILSSON
fiolin, er ein kjent og kjær gjest ved Gloppen Musikkfest. Han var tidligare leiar for Hardanger Musikkfest i Ullensvang, og er slik ein «kammermusikar i vestlands-ånd» her i fjordlandskapet. Anders er 1. konsertmester i Kringkastingsorkestret. Kontrakten hans der gir han tid og rom til å opptre også som solist, kammermusikar, ensembleleiar og pedagog.

Anders er utdanna både i Oslo, Berlin og Stockholm. Etter solistdiplomeksamen ved Norges Musikkhøgskole i 2008, har han hatt talrike solistoppdrag. Han har også turnert for Rikskonsertane, både som solist og ensemblemusikar. Anders har vunne ei rekkje prisar, både i Norge og i utlandet, bl.a. Prinsesse Astrids Musikkpris i 2008. Saman med pianisten ”vår”, Sveinung Bjelland, har han gitt ut CD-en ”Trace of Impressions”, med verk av dei franske impresjonistene Debussy og Ravel. Han spelar på ein fiolin bygd av Michele Angelo Bergonzi i 1744 - i fiolinmakarbyen Cremona i Italia.

Merittar eller ei - Anders er ønskt i Gloppen på grunn av det forfina, stilreine og nyanserike kammerspelet sitt, og sitt gode vesen, som alltid får det beste ut av samspelpartnarane.

Sara Övinge
SARA ÖVINGE
fiolin, har lenge vore ønskt til musikkfesten. Ho har, trass sin unge alder, i fleire år markert seg som ein av Skandinavias leiande fiolinistar. Sara er frå Norrköping, men gjer sin daglige innsats for kongeriket Norge som 2. konsertmeister i Den Norske Operas orkester. Ho har stått fram som solist i ei rekkje europeiske land, og har henta heim prisar, stipend og utmerkingar, som den høgthengande ”Svenska Solistpriset” i 2010, der ho var favoritten til lyttarane.

Sara begynte å spele fiolin som 4-åring, gjennom den såkalla Suzuki-metoden: etter gehør, men utan notar. Allereie to år seinare hadde ho si første solistframføring, med det profesjonelle symfoniorkesteret i heimbyen. Ho har sidan studert ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Norges Musikkhøgskole, og blei tatt opp ved diplomstudiet ved Royal College of Music i London.

Som makker i duo med den russiske pianisten Natallia Papova, har Sara turnert og hausta oppglødde kritikkar. Hun har også reist mykje for Rikskonsertene. Sara er kjent for sin umiddelbare kontakt med publikum, ikkje minst ved mange barnekonsertar. Ho er også ein ettertrakta kammermusikar.
Ida Bryhn
IDA BRYHN
Ida tilhøyrer fortroppen i ein skare av yngre, glimrande norske bratsjistar. Hun gjer inntrykk gjennom det varme, forfina og djuptloddande spelet sitt. Det har gitt henne mange prisar og eit oppglødd publikum.

Ho blei handplukka til Rikskonsertanes toårige «Intro»-program. Ho har hatt leiande stillingear i fleire orkester, og er aktiv som solobratsjist i Det Norske Kammerorkester. Heldigvis fører ho innsiktene sine vidare, som bratsjlærar ved Norges Musikkhøgskole, Barratt-Due Musikkinsitutt og ved Royal Academy of Music i London.

For tida er Ida aktuell som bratsjist i den ettertrakta stryketrioen «Taus». Ellers har ho bratsjhendene fulle med dei små tvillingsønene sine. Dei er bortskjemte med ei sterk mor framfor pulken, som gjerne fyller på lasset med ein ekstra liten gjest eller to før ho fossar gjennom skiløypene.
Ernst Simon Glaser
ERNST SIMON GLASER
Vi er glade for endelig å ha Ernst Simon Glaser, cello, på laget i år. Han er ein ettertrakta kammerspelar som tilfører kraft, nyansar og gyllen klang. I 2003 held han debutkonserten sin i Universitetets Aula i Oslo, og denne går det framleis gjetord om. Han blei sidan tildelt Debutantprisen. Ernst Simon ber i seg både dominante musikargener og eit hint av den store verda. Han flytta til England som 6-åring, og studerte sidan ved Royal Northern College i Manchester.

No underviser han ved Barratt-Dues Musikkinstitutt. Han har vore solocellist både i Trondheim Symfoniorkester og i Den Norske Opera, og er fast tilsett som solocellist i Göteborg-symfonikerne. Han har eit omfattende virke både som solist og kammermusikar, i fjor mellom anna under Festspela i Bergen.
Synnøve Nordvik
SYNNØVE NORDVIK
– koleratursopran, frå Gloppen, er utdanna ved Griegakademiet, institutt for musikk, universitetet i Bergen der ho avslutta sin Mastergrad i utøvande musikk i 2008. Ho studerer no hos den anerkjente operasongaren Elizabeth Norberg- Schulz, ein av dei leiande belcanto songarar og lærarar i verden.

Synnøve Nordvik har vært solist på festivalar og konsertar i inn og utland og har i fleire høve vore solist med anerkjente dirigentar som t.d. Eivind Gullberg Jensen, Peter Schreier og Andrew Litton. Ho har også vært solist på konserter med fleire norske symfoniorkester som Bergen Filharmoniske orkester og hatt ulike operaroller i oppsettingar som bl.a. «Giannetta» i Elskovsdrikken av Donizetti i Opera Nordfjord.

Ho har delteke på ulike nasjonale og Internasjonale konkurarransar som Dronning Sonjas Internasjonale Musikkkonkurranse og Kjempesjansen i NRK.

Det er ei glede at Musikkfesten får presentere Synnøve ved fleire høve på årets festival.
Aage Kvalbein
AAGE KVALBEIN
Cellist Aage Kvalbein føyer seg inn i rekkja av atletiske GMF-strykarar. Han er ein lynkjapp milslukar, både på ski og på sine veltrente bein. Han og Audun er stadig i kondiskappestrid mellom trestammane i oslomarka.

Aage spelte ei årrekkje i Oslo Trio, saman med pianist Jens Harald Bratlie og fiolinist Stig Nilsson (far til GMF-fiolinist Anders). Aage er aktiv både som solist, kammermusikar og sjølsagt på GMF-fotballbana. Publikum har stor glede av hans cd- og konsertserie «Vin og musikkÌ, som kombinerer øyrets og ganens gleder.

Aage har sitt daglege virke som professor ved Norges Musikkhøgskole.
Eivind Holtsmark Ringstad
EIVIND HOLTSMARK RINGSTAD
vart fødd i 1994 og bur i Oslo. Han tok til å spele fiolin da han var fem år, og da han var 14 vart bratsj hovudinstrumentet hans.

I 2012 vann Eivind NRKs konkurranse Virtuos, og deretter den europeiske finalen Eurovision Young Musicians i Wien. Etter det har han etablert seg som eit av Noregs viktigaste unge talent. Han er utvald som ein av tre til å delta i Crescendo mentorship program, eit program for framifrå musikarar på veg mot ein internasjonal karriere. Unge musikarar med eit stort solistpotensial, får møte internasjonale toppmusikarar gjennom undervisning, konserter og personleg kontakt.

Eivind har allereie spelt konsertar med Oslo-filharmonien og KORK. Han er ein produktiv kammermusikar som har vore etterspurd i fleire år i Norge. Nyleg har han vist seg fram i Elverum, Oslo, Stavanger og ved Risør kammermusikkfestival, han har fleire gonger spelt under Festspillene i Bergen – og no er han altså klar for Gloppen! Eivind speler på ein Guadagnini-bratsj frå 1768, utlånt frå Dextra Musica.
Unni Løvlid
UNNI LØVLID
Unni frå Hornindal er ei av våre store folkemusikalske tradisjonsberarar. Hun kan takke mor si, Oline, for ein stor del av songskatten ho forvaltar. Det er ei glede å ønskje Unni velkomen tilbake til Firda, der ho tidlegare har vore elev ved musikklinja. Ho har i år skreddarsydd framsyninga «Draumkvedet» for oss, basert på Hulda Garborgs variant av dette «nasjonalkvadet» vårt.

– Unni har gitt ut ei rekkje plater som avslører stor kunstnarleg breidde, med kjærleik også både til jazz og samtidsmusikk. I 2007 blei ho tildelt den ærefulle «Rolf Gammlengs Ærespris». Ho samarbeidde nært med Arne Nordheim og framførte mykje av hans musikk, også nettopp ”Draumkvedet”. Ho har hovudfag frå Norges Musikkhøgskole, og har spelt både fele, hardingfele og piano. Ved å følgje med på Unnis turnéliv, får vi raskt innblikk i heile vår vide verd, som utgjer hennar boltreplass. Ho tar med seg norsk musikk ut, og ukjent musikk tilbake - no også til Gloppen.
Gunnar Flagstad og Kristin Fyrand Mikkelsen
GUNNAR FLAGSTAD OG KRISTIN FYRAND MIKKELSEN
Vi må beint fram presentere ektefellane Kristin Fyrand Mikkelsen og Gunnar Flagstad under eitt. Dei har sidan 1999 stått fram som pianist-duoen «24 fingre», og briljerer både i duett og duell ved tangentane. Dei inviterer gjerne songarar eller instrumentalistar som solistar, gjerne til konsertserien sin «Resonans». Eller kva med «Opera gourmet»?

I samarbeid med kommunen og Barrat-Due Musikkinstitutt har Majorstuen skole i Oslo landets største offentlege talentsatsing innan klassisk musikk. Her kan mange begåva utøvarar (grunnskuleelevar) prøvespele seg til plass på ei rikhaldig og skreddarsydd musikklinje. Kristin er fagleiar for pianistane og songarane der, og har medverka til å forme eit nyskapande skuleløp som blir følgd med interesse også frå utlandet.

Gunnar er allereie kjent og kjær som pianist i Gloppen etter å ha vore tilsett der som pianolærer og distriktsmusikarar for over 20 år sidan... Det er ei ære og ha han tilbake. Han er tilsett ved Norges Musikkhøgskole, både som akkompagnatør og seksjonsleiar - for klaver, gitar og akkordeon. Han har sett solist-spor etter seg, både i fjordfylket og i musikkmetropolar som London, Paris og Luzern.
Gro Marie Svidal og Hanne Oftedal
GRO MARIE SVIDAL
- er ei av våre mest anerkjende folkemusikarar som også har lang erfaring i sceniske produksjoner. Ho vann landskappleiken Hardingfele A i 2014. Ho reiser land og strand rundt med felene sine,- som soloutøvar og i ymse ensemble – også som skodespelar. Musikkfesten har hatt gleda av å ha ho på besøk fleire gongar – i «Den velse prinsen», i «Berget det blå» – som ho også produserte for oss, som musikar til Are Frode Søholt sine dikt – og no skal ho få gje musikalsk følgje til møtet med Kjartan Hatløy og hans tekstar. Vi møter henne også i samspel med dei klassiske musikarane.

HANNE OFTEDAL
- har fordjupa seg i munnleg fortljarkunst. Ho har lang erfaring med å formidle eventyr, og når ho ikkje er festivalsjef reiser ho i fylket og andre stader og fortel for born, unge, vaksne og eldre. Ho er ein forteljar med varme og engasjement.

Saman har dei to laga framsyninga «Dei tre havrekorna» for Festspela i Bergen 2016,- som publikum i Gloppen får oppleve under årets festival.
Andreas Eikeseth Nygjerd
ANDREAS EIKESETH NYGJERD
er ekte nordfjording, litt frå Innvik, litt frå Gloppen. For to år sidan etablerte han seg som fotograf med studio og galleri på Sandane. Han har ein sterk og klar forkjærlighet for klassisk svart/kvitt-portrett tufta på godt handverk og nøysom lyssetting.

Eitt av hans portrett vart i år kåra «Årets portrett» i den største nasjonale konkurransen for fagfotografar. I perioden 2011-2014 studerte han under meisterfotograf Hans Jørgen Brun i Bergen.

Vi er glade for igjen å kunne samarbeide med Andreas som også har portrettert mange av våre musikarar. Under årets festival stiller Andreas Eikeseth Nygjerd ut draumande bilete innan sjangrar som still-leben og landskap, samt ein biletserie frå oppdrag i Zimbabwe. Alle bileta er tilgjengeleg for sal.

Det vert også formiddagskonsertar i galleriet.
Musikarane kjem
GLOPPEN MUSIKKFEST
Gloppen Musikkfest starta i 2003 som ei foreining og eit treff mellom gode musikarvener. I 2008 vart Stiftinga Gloppen Musikkfest etablert. I 2013 - på den ellevte festivalen - feira vi ti-årsjubileum. Med festivalane i 2014 og 2015 og anna aktivitet gjennom året er vi godt i gang med dei neste ti åra.

Gjennom åra har GMF som organisasjon endra seg mykje – men kjernen er den same: Musikkfesten har som mål å skape eit aktivt kunst- og kulturmiljø på høgt kunstnarleg nivå - ikkje berre i Gloppen, men i heile fylket. Den kunstnarlege visjonen har vore nedfelt i vedtektene våre sidan oppstart i 2003. Frå 2013 har GMF gjort grep og fått viktig støtte frå mellom anna fylkeskommunen, i arbeidet med å verta ein klassisk musikkfestival for heile fylket.

Dei siste åra har vi og lagt vekt på å skipe til konsertar og anna gjennom året, m.a. med satsinga på unge klassiske utøvarar frå fylket.
Om Gloppen musikkfest
ADMINISTRASJON
KONTAKT Gloppen Musikkfest, Valborgkleiva 15, 6823 Sandane, Noreg
FESTIVALSJEF Hanne B. Oftedal
Telefon: +47 95 12 75 46, e-post: post@gloppenmusikkfest.no

STYRET Kjell Arnestad, leiar,
Anders Rinde, Reidun Sandøy Os, Solfrid Bjørkum, Henrik Silfverhielm, Kjartan Aa Berge

FESTIVALKOORDINATORAR Viviann Alme og Ane Bergliot S Oftedal GRAFISK DESIGN Geir Skagen

NETTARKIV Nettsider frå tidlegare år: 2014
MELDINGAR Årsmeldingar og anna: Årsmelding 2015, Årsmelding 2014
ARKIVET Tidlegare publikasjonar: Programhefte 2014, Programhefte 2013
Gloppen musikkfest - vener
GLOPPEN MUSIKKFEST SI VENNEFOREINING
Gloppen musikkfest treng eit støtteapparat, derfor har gode festivalvenner starta venneforeining. Dugnad er viktig for arbeidet vårt, og gjennom venneforeininga håper vi å få med fleire som kan vere med å bidra på ein eller anna måte og ta eit tak under festivalen: Du kan også vere med i venneforeininga utan å forplikte deg til å yte noko praktisk hjelp. Kontingent i venneforeininga er ei viktig støtte, mellom anna med tanke på arrangement utanom sjølve festivalen.

Som medlem i venneforeininga får du informasjon om planar og program, billettar til reduserte prisar og særskild invitasjon til dei arrangementa musikkfesten skipar til utanom sjølve festivalen. Årleg kontingent for venneforeininga vert kr 150,-. Vil du vere medlem betalar du kontingent til venneforeininga sin konto 3705.13.67678. Merk betalinga med namn, adresse og e-post!

Ta gjerne kontakt med oss! Styringsgruppa for venneforeininga, Hanne B. Oftedal, tel.: 95 12 75 46 eller Reidun Sandøy Os, tel.: 99 71 52 02
Epost: venner@gloppenmusikkfest.no
Hjelparar
FOR FRIVILLIGE
Mykje av festivalorganiseringa og alt praktisk foregår på dugnad,- så vi treng mange frivillige, og vi treng mange slags frivillige.

Nokon kan bake ein kake eller ein pose rundstykker. Nokon kan køyre til eller frå flyplass og overnattingsplassar. Nokon har eit rom eller ein hybel der det er plass til ein eller fleire musikarar. Nokre gjer som Reidun og Margot, dei administrerar kjøken og matlaging, mens andre kjem og tar ein økt med å smøre baguettar eller skjære grønsaker til suppa. Og andre - som Viviann og Ane Bergliot - koordinerer heile festivalplanen og alle dei frivillige. Har du mogelegheit til å vere med på noko av dette i år?

Ta kontakt med ein av oss, eller fyll ut skjemaet her. TAKK!

PS - og alle frivillege får billettar til kyrkjekonserten sundag.
HOVUDSPONSORAR
Accountor Sogn og Fjordane Energi - SFE Frydenbø
MUSIKKFESTEN ER STØTTA AV
Samarbeidspartnarar
Design: Geir Skagen - Copyright 2014 - Gloppen musikkfest