Billettinformasjon 2018

Billettinformasjon og prisar ver lagt ut fortløpande etterkvart

som programmet vert offentleggjort
Kjøp billettar til arrangementa på Trivselshagen sine nettsider

Du kan også kjøpe bilettar på servicekontoret til Gloppen kommune og i kafeen i Trivselshagen.
Er det ledige billettar kan dei også kjøpast i døra.

Vi har ikkje honnørbillettar, men særs gode prisar for born og unge.