kulturkonferanse_web.jpg
 

Kulturseminar i Gloppen 28. mars
Festivalen som kultur- og samfunnsbyggar

Kinosalen - Trivselshagen - kl 10:30-15:00


10:30    Hanne Oftedal
Styreleiar Gloppen musikkfest
Ønsker velkommen

10:45    Per Morten Ekerhovd Direktør for kultur og idrett i Vestland fylke
Kulturpolitikk for festivalfeltet

11:10        Leidulf Gloppestad Ordførar Gloppen kommune
Gloppen - vertskommune for festivalar, kulturkommune i nye Vestland fylke

Pause (10-15 min)

11:45    Ingebjørg Erikstad Assisterende direktør for kultur og næring, Sogn og Fjordane Fylkeskommune   
Deira festivalstrategi

12:15        Solfrid Bjørkum - Avdelingsleiar Firda vgs
Firda vgs i nye Vestland fylke

12:30    Therese Birkelund Ulvo Kunstnerisk leiar hjå Hardanger musikkfest  
Festivalarrangering  i ein distriktskommune

13:00     Lunsj

13:30     Plenumsdebatt

Påmelding til post@gloppenmusikkfest.no innan 25. mars


Sjå og facebook-event